Тус төвийн дарга одоогоор гадаад томилолтонд яваагүй болно.